memorymorph memorymorph

Untershlak / Enklawy

 

 

Credits

concept / realisation

audio

laser scanning

projection support

technical support

location

cooperation

production

pokaz multimedialny | multimedia projection

25.06.2022 | 21:00 | Kazimierz | Hotel Estera | ul. Estery 1

Jewish Culture Festival 2022

Małgorzata Łuczyna & Jacek Złoczowski

Bartosz Zaskórski / Mchy i Porosty + Michał Solecki

Piotr Dronszczyk

Optoma

Academy of Arts Cracow

Estera Hotel, Str Estery 1, Kraków, Kazimierz

Jewish Culture Festiwal Foundation

Pedagogical University of Cracow | Institute of Arts and Design

 

 

 

[ PL ]

Zmieniające się oblicze dzielnicy Kazimierz, którą co roku odwiedza coraz większa liczba turystów, ma swoją cenę – mieszkańcy stają się mniejszością. Ich enklawą są zwykle podwórza kamienic, gdzie łatwiej spotkać ludzi, dla których Kazimierz jest miejscem urodzenia i dorastania. Tutaj wciąż toczy się normalne życie mieszkańców, suszone jest pranie, uprawiane przydomowe ogródki. Niczym miejskie wirydarze, to miejsca, gdzie można dotknąć żywej i fascynującej historii dzielnicy, wielowarstwowej i wielokulturowej jak jej mieszkańcy.

Ten świat – ukryty, warty zachowania i ochrony stał się inspiracją i do stworzenia multimedialnej projekcji, która jest swego rodzaju hołdem dla krakowskiego Kazimierza i jego lokalnej społeczności.

 

[ EN ]

The changing face of the Kazimierz district, which is visited by an increasing number of tourists every year, has its price – the inhabitants are becoming a minority. Their enclave is usually the courtyards of tenement houses, where it is easier to meet people for whom Kazimierz is a place of birth and adolescence. Here, the normal life of the inhabitants still goes on, laundry is dried, and home gardens are grown. Like city cloisters, they are places where you can touch the living and fascinating history of the district, multi-layered and multicultural like its inhabitants.

This world – hidden, worth preserving and protecting, has become an inspiration to create a multimedia projection that is a kind of tribute to Krakow’s Kazimierz and its local community.

 

Share Project :