memorymorph memorymorph

PROJECT CONCEPT

Memorymorph is a long-term, ongoing project dedicated to the convergence between the real and virtual space. Each project derives from the cooperation of visual artists and computer scientists. We use various techniques, narratives and art strategies to develop works that would become intrepretation and/or transformation of places with their history, identity, social and cultural aspects.

Memorymorph to długofalowy projekt poświęcony poszukiwaniu relacji i zbieżności pomiędzy przestrzenią realną i wirtualną, który łączy prace powstałe dzięki współpracy artystów wizualnych i specjalistów IT. Używamy różnych technik, narracji i strategii artystycznych aby eksplorować znaczenia miejsc wraz z ich historią, tożsamością, aspektami społecznymi i kulturowymi.