memorymorph memorymorph

kartoteka obiektów 3D

Kartoteka przedstawia zbiór skanów 3D wykonanych w technice fotogrametrii oraz modeli 3D, które służą jako elementy składowe (sample), z których generowana jest w pracy artystycznej przestrzeń wirtualna. Są one podzielone na cztery kategorie: ground, terrains, buildings, objects. Każdy obiekt opisany jest słowami kluczowymi (tagami) na podstawie których generator rozpoznaje i interpretuje dany obiekt. Elementy te podczas tworzenia przestrzeni są dodatkowo przetwarzane przez generator. W zależności od parametrów ustalonych na podstawie aktywności botów ustala on sposób ułożenia obiektów w przestrzeni, połączenia obiektów z różnych klas, zmieniane są materiały, które nałożone są na siatkę 3D, dodawane są różne konfiguracje oświetlenia i efektów atmosferycznych.

 

Na stronie prezentowany jest zbiór wybranych skanów i modeli 3D.