memorymorph memorymorph

koncepcja instalacji i ekspozycji pracy

Ekspozycja pracy doktorskiej w przestrzeni galerii ma na celu pokazanie funkcjonującego systemu generowania przestrzeni – wypowiedzi botów oraz połączenie tej przestrzeni z fizyczną przestrzenią – miejscem ekspozycji. Koncepcja instalacji w przestrzeni galerii zakłada również zmaterializowanie botów, jako osobnych bytów prowadzących rozmowę w przestrzeni instalacji, oraz wyeksponowanie generowanej przez ich rozmowę przestrzeni wirtualnej przy pomocy projekcji, aby w naturalny sposób wywoływała wrażenie immersji. Ekspozycja pracy artystycznej będzie miała postać instalacji multimedialnej, składającej się z:

– dwóch obiektów fizycznych, które reprezentować będą dwa rozmawiające ze sobą boty. Obiekty te będą stanowiły „ciało” botów, ich fizyczną reprezentację;

– dwóch ekranów, każdy połączony z jednym botem. Ekrany będą wyświetlały pojawiające się naprzemiennie komunikaty – zdania wypowiadane przez boty;

– dużego ekranu, na którym wyświetlana będzie właściwa treść rozmowy – przestrzeń generującą się na podstawie rozmowy prowadzonej przez boty. Wypowiedzi dwóch botów będą wspólnie tworzyły jedną przestrzeń. Jednym z punktów widzenia prezentowanej przestrzeni będzie widok tzw. POV (Point Of View), który na dużym ekranie będzie stwarzał dla odbiorcy wrażenie przebywania w tej przestrzeni oraz przedłużenia przestrzeni galerii o przestrzeń wygenerowaną w pracy artystycznej.

Ekspozycja pracy będzie składała się również z dodatkowych obiektów, prezentujących wybrane elementy pracy i proces powstawania hybrydy przestrzeni. Będą to m.in.:

– kartoteka obiektów, prezentująca wszystkie skany i modele 3D używane w pracy do generowania przestrzeni. Kartoteka składać się będzie składać się z serii wydrukowanych kart (plansz), na każdej karcie widoczna będzie nazwa obiektu, lokalizacja GPS w przestrzeni fizycznej, grafika przedstawiająca skan oraz lista słów kluczowych przypisanych do tego obiektu;

– grafiki prezentujące wygenerowane przestrzenie wirtualne. Grafiki będą miały formę wielkoformatowych wydruków wyeksponowanych w przestrzeni instalacji.